доц. д-р Димитър Джелебов, д.м.

доц. д-р Димитър Джелебов, д.м.

Д-р Джелебов е специалист в лазерното лечение на очни заболявания, хирургично лечение на катаракта с поставяне на вътреочни лещи. Извършва диагностика с очен лазерен скенер, оперативно лечение на глаукома. Специалист в диагностика и лазерно лечение на болестите на ретината. Лазерно лечение на късогледство, далекогледсвто.

Кабинета на д-р Джелебов разполага с най-модерен набор от апаратура - апарат за скрининг на деца (определя диоптри на деца над 6 месечна възраст)  OCT, 532nm зелен лазер, 1064nm YAG лазер и др.