Авторефрактометрия с кератометрия

Авторефрактометрия с кератометрия

Обективно изследване на рефракцията (пречупвателна сила) на оптичните среди на окото - роговица и леща. Авторефрактометрията дава общата пречупвателна сила на окото в диоптри и помага при изписването на очила. Кератометрията дава пречупвателната сила в диоптри на роговицата и е основна част във формулата за изчисляване на диоптрийната сила на вътреочната леща при катарактната хирургия. Кератометрията е също задължителен момент при изписването на контактни лещи.